Samenwerkingsvormen

De zorg verschuift steeds meer van instelling naar huis en van eerstelijns naar tweedelijns zorg. Daarnaast gaan zorginstellingen zich steeds verder specialiseren. Een verschuiving van zorg betekent per definitie dat er meer samenwerking nodig is. Om samenwerking te bewerkstelligen moet digitale informatie gedeeld kunnen worden. Helaas wordt de zorg vaak nog niet eenduidig vastgelegd en kunnen systemen in veel gevallen nog niet (optimaal) met elkaar communiceren. We zien dat landelijke programma’s er steeds meer aandacht aan besteden om dit te verbeteren. Zo heeft het programma 'Registratie aan de bron' zorginformatiebouwstenen ontwikkeld om er voor te zorgen dat zorgverleners allemaal dezelfde informatie vastleggen.

Heeft u hulp nodig om uw organisatie beter te laten samenwerken met andere zorginstellingen? Careffect heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het dusdanig inrichten van het EPD en ZIS, dat informatie uniform geregistreerd en gedeeld kan worden. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij procesinrichting, risicoanalyses en projectleiding.

Neem contact op

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet