VIPP - GGZ

Waarom VIPP? 
Het doel van de VIPP regeling is het maken van een digitaliseringsslag om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Daarnaast heeft de regeling als doel om de participerende patiënt meer regie in het eigen zorgproces te geven.

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling 105 miljoen euro beschikbaar om de informatievoorziening te verbeteren binnen de ziekenhuizen en 45 miljoen voor de GGZ. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

Tijdspad VIPP voor de NVZ
De VIPP regeling voor de NVZ bestaat uit twee programmadelen met elk een aantal modules.
Binnen programmadeel A 'Patiënt en informatie', heeft u voor de modules A2 en A3 nog tot 31 december 2019 de tijd om aan de doelstellingen te voldoen.
Binnen programmadeel B 'Patiënt en medicatie', heeft u voor de module B2 tot 31 december 2019 om aan de doelstellingen te voldoen. Via een eindtoets afgenomen door een onafhankelijke IT-auditor moet u aantonen dat de doelen zijn behaald.

Tijdspad VIPP GGZ
Tot 1 mei 2019 kan uw instelling, op basis van de uitkomsten van de nulmeting, een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie. De VIPP GGZ-regeling bestaat uit drie modules waar instellingen een subsidieaanvraag voor kunnen doen: A. Patiënt & Informatie, B. Patiënt & Medicatie en C. Patiënt & eHealth. Uiterlijk 1 februari 2021 moet uw ggz-instelling, via een eindtoets afgenomen door een onafhankelijk IT-auditor, aantonen dat de doelen zijn behaald.

Voor welke uitdagingen staat uw instelling?
De gestelde doelen binnen de modules van de VIPP regelingen vergen een behoorlijk inspanning voor uw instelling. Afhankelijk van het vertrekpunt zullen de noodzakelijke activiteiten om de eindtoets te behalen verschillen. Echter blijven de uitdagingen voor iedere instellingen grotendeels gelijk:

Careffect is bekend met zorgprocessen binnen de GGZ en het medicatieproces. Daarnaast zijn wij actief geweest in het behalen van VIPP-doelstellingen binnen de ziekenhuizen. Met deze kennis en ervaring helpen wij uw instelling graag bij het realiseren van de VIPP-doelstellingen. Wij bieden projectleiding, impact analyse, procesinrichting en opleiding.

Wilt u hierover verder praten, neem contact op met Hugo Cijsouw.

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet