VIPP - GGZ

Waarom VIPP GGZ?

Het doel van de VIPP GGZ-regeling is het maken van een digitaliseringsslag om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Daarnaast heeft de regeling als doel om de participerende patiënt meer regie in het eigen zorgproces te geven. De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling 45 miljoen euro beschikbaar om de informatievoorziening te verbeteren binnen de ggz. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

Tijdspad VIPP GGZ

Tot 1 mei 2019 kan uw instelling, op basis van de uitkomsten van de nulmeting, een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie. De VIPP GGZ-regeling bestaat uit drie modules waar instellingen een subsidieaanvraag voor kunnen doen: A. Patiënt & Informatie, B. Patiënt & Medicatie en C. Patiënt & eHealth. Uiterlijk 1 februari 2021 moet uw ggz-instelling, via een eindtoets afgenomen door een onafhankelijk IT-auditor, aantonen dat de doelen zijn behaald.

Voor welke uitdagingen staat uw ggz-instelling?

De gestelde doelen binnen de modules van de VIPP GGZ-regeling vergen een behoorlijk inspanning voor uw instelling. Afhankelijk van het vertrekpunt zullen de noodzakelijke activiteiten om de eindtoets te behalen verschillen. Echter blijven de uitdagingen voor iedere instellingen grotendeels gelijk:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Careffect is bekend met zorgprocessen binnen de ggz en het medicatieproces. Daarnaast zijn wij actief geweest in het behalen van VIPP-doelstellingen binnen de ziekenhuizen. Met deze kennis en ervaring helpen wij uw instelling graag bij het realiseren van de VIPP-doelstellingen. Wij bieden projectleiding, impact analyse, procesinrichting en opleiding.

Wilt u hierover verder praten, neem contact op met Hugo Cijsouw.

© 2019 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet