Over Careffect

Bij Careffect draait het al sinds 2010 primair om goede en betaalbare zorg voor iedereen. Dat is onze missie. Al onze activiteiten zijn erop gericht om de processen in de zorgsector effectief te laten functioneren. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers zich volledig focussen op het zorgproces.

Onze consultants hebben uitgebreide kennis van de zorgmarkt en zijn bekend met de problematieken aldaar. Zij kunnen goed luisteren en de behoeften van opdrachtgevers vertalen in ambitieuze en haalbare projecten en dit vanuit persoonlijke betrokkenheid aanpakken.

Careffect werkt vanuit drie expertises: zorgadministratie , zorg ICT en bedrijfsvoering . Deze drie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden om de zorg betaalbaar te houden.

Geschiedenis & toekomst

Ziekenhuizen hebben een enorme behoefte aan ondersteuning bij de zorgadministratie . In 2009 merkte Hugo Cijsouw dit al en ontdekte hij dat ziekenhuizen veel vraag hebben naar goed opgeleide mensen die de DBC-systematiek begrijpen en beschikken over de juiste kennis en competenties om de zorgregistratie te verbeteren. Met deze ontdekking ontstonden de eerste wortels van Careffect.

Een jaar later, in 2010, werd Careffect officieel opgericht. Als één van de eerste organisaties in Nederland specialiseerde Careffect zich in zorgadministratieve vraagstukken. En het werkt! Sindsdien is Careffect een belangrijke partner voor ziekenhuizen om de zorgregistratie te verbeteren. Optimale zorgregistratie is echter grensoverstijgend en speelt zich niet alleen af op de zorgadministratie. Het hele ziekenhuis is hiervoor verantwoordelijk. De inrichting van bijvoorbeeld werkprocessen zorgpaden en het ziekenhuisinformatiesysteem zijn cruciaal voor optimale zorgregistratie. In de afgelopen jaren is Careffect uitgegroeid tot een veelzijdig advies- en projectmanagementbureau. Naast de ondersteuning van zorgadministraties helpt Careffect ziekenhuizen met zowel de inrichting van het ZIS/EPD als het geven van advies over complexe bedrijfskundige vraagstukken.

Careffect is en zal altijd in beweging blijven. Door de continu veranderende wet- en regelgeving en de meanderende zorgsector blijft Careffect een belangrijke partner van ziekenhuizen voor het oplossen van diverse vraagstukken. Careffect staat bekend om haar ambitieuze consultants die initiatiefrijk zijn en vaak met nieuwe ideeën komen. Onze consultants worden aangemoedigd om problemen te signaleren, te analyseren en om nieuwe proposities te initiëren. De organisatie heeft een bottom-up structuur en denkt vanuit de praktijk, precies zoals Hugo het bij de oprichting voor ogen had. Met dit recept verwacht Careffect in 2025 het meest toonaangevende consultancybureau in de zorgsector te worden. Daarmee wil Careffect bijdragen aan het betaalbaar houden van goede zorg.

Missie

Careffect streeft ernaar maximaal bij te dragen aan een kwalitatief betaalbaar zorgstelsel. Al onze activiteiten zijn erop gericht om de bedrijfsvoering van organisaties in de zorgsector effectief te laten functioneren, zodat die zich kunnen focussen op hun primaire processen. Ons doel is om in 2025 hét toonaangevende consultancybureau voor de zorgsector te zijn, waarbij de hoge mate van persoonlijke betrokkenheid centraal staat.

Visie & kernwaarden

Onze mensen bieden deskundigheid, duidelijkheid en persoonlijke betrokkenheid aan organisaties in de zorgsector met als resultaat: een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en zorgdragen voor implementatie, optimalisatie, ondersteuning en borging.

Wij geloven dat de beste resultaten in de zorg worden bereikt door intensief samen te werken. Daarbij houden we vast aan drie belangrijke kernwaarden, die de leidraad zijn voor al onze activiteiten:

Persoonlijke betrokkenheid en respect voor mensen

Voor ons betekent dat zorg en aandacht voor zowel opdrachtgever als medewerker. Wij weten wat er speelt in de zorgsector en binnen de ziekenhuizen. Ook het delen van kennis en een kritische blik hoort hierbij. Wij zijn een eerlijke sparringpartner.

Duidelijkheid

Wij streven naar duidelijkheid in alles wat we doen. Intern en extern. We hanteren een vaste aanpak en afspraak is afspraak. Heel duidelijk.

Bekwaamheid

Om ervoor te zorgen dat medewerkers (zowel die van opdrachtgevers als de onze) het beste uit zichzelf halen, staat in onze aanpak persoonlijke ontwikkeling centraal. Het verhogen van hun kennisniveau biedt in onze ogen altijd nieuwe kansen.

Neem contact op

 

Enkele opdrachtgevers
Franciscus Gasthuis UMC Utrecht Groene Hart Ziekenhuis Waterlandziekenhuis VUmc Erasmus MC
© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet