Tessa Bergsma

ZIS/EPD implementaties in ziekenhuizen: de vergeten succesfactoren

De invoering van een nieuw ZIS/EPD is een complex project. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie. Deze richten zich voornamelijk op het organisatorische aspect: samenwerking, leiderschap, communicatie en betrokkenheid. Toch zijn juist dít de punten, die wij niet altijd terug zien in de praktijk.

Careffect is betrokken geweest bij meerdere ZIS/EPD implementaties, voornamelijk tijdens de opleidingstrajecten. Tijdens deze fase komt veel weerstand, onduidelijkheid over werkprocessen en geringe betrokkenheid naar boven. Voor een soepele implementatie en acceptatie van het ZIS/EPD, zijn er volgens ons een aantal factoren waar eerder in het project rekening mee gehouden moet worden:

Zie een ZIS/EPD implementatie als een verandertraject

Wat opvalt, is dat de focus van het project vaak op ICT ligt. Een nieuw ZIS/EPD is echter niet alleen een ICT project, maar in bredere zin een verandertraject. Bij verandertrajecten verdienen communicatie, samenwerking en betrokkenheid extra aandacht.

Focus op het gezamenlijk belang

De organisatie rondom een ZIS/EPD implementatie is opgesplitst in verschillende domeinen en werkgroepen. Hierbij is samenwerking essentieel, omdat er veel samenhang is tussen deze werkgroepen. Het gezamenlijk belang wordt echter vaak uit het oog verloren, omdat er een focus is op de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Begeleid werkgroepen in het projectmatig werken

Werkgroepen bestaan vaak uit medewerkers die goed op de hoogte zijn van de werkprocessen, werkafspraken en behoeften van hun afdeling. Echter, vaak ontbreekt de projectervaring, waardoor een gestructureerde aanpak mist.

Begin met het in kaart brengen van de verschillende werkprocessen

Vaak zijn de huidige en toekomstige werkprocessen in een laat stadium nog niet in kaart gebracht. Dit veroorzaakt onduidelijkheid bij eindgebruikers over het werken met het ZIS/EPD. Een analyse van de processen en afspraken in de beginfase is de basis voor de inrichting van het nieuwe systeem en de workflows.

Volgens ons kunnen bovenstaande factoren een bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak en duidelijkheid bij eindgebruikers over het werken met het nieuwe ZIS/EPD en uiteindelijk een succesvolle Go Live!

Careffect kan dit proces van begin tot eind begeleiden. Voor meer informatie, neem contact met ons op via 088 600 1100 of info@careffect.nl.

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet