Mirjam

Live gang SFVG

Achter de schermen bevinden we ons in een drukke maar interessante periode. Morgen neemt het Franciscus Gasthuis & Vlietland het nieuw ziekenhuis informatie systeem (ZIS) en EPD in gebruik.

Het SFVG registreert en deelt patiëntinformatie vanaf 28 oktober 2016 volledig digitaal in Chipsoft HiX. Careffect heeft bijgedragen aan het opleiden van ruim 4000 medewerkers. Onze consultants (van projectleider tot trainer) hebben onder meer een bijdrage geleverd door de volgende diensten:

Voorbereiding:

Het inventariseren van gebruikersgroepen en het inplannen hiervan. Samen met enkele eindgebruikers is het lesplan opgesteld voor de generieke trainingen, te weten: behandelaar, verpleegkundige, poli(kliniek)-medewerker en raadpleger. Bepaalde groepen eindgebruikers zoals SEH, IC en OK volgen een specifieke training die is aangepast op het betreffende specialisme. Ook hebben eindgebruikers toegang tot de HiX e-learning voordat zij deel nemen aan de klassikale trainingen.

Trainingsperiode:

Eindgebruikers worden voorzien van klassikale trainingen. Deze trainingen worden gegeven vanuit een opleidingsomgeving van HiX. Aan de hand van het opgestelde lesplan en oefeningen maakt men HiX eigen; iedere medewerker heeft tijdens de training een eigen computer met HiX. Gedurende deze periode sturingsinformatie gegenereerd en teruggekoppeld naar het programma team. Ook (inrichtings-)issues die aan het licht komen tijdens de trainingen worden teruggekoppeld aan onder andere de functioneel applicatie beheerders en desbetreffende taakgroepen binnen het hix project. Na het volgen van de e-learning en de klassikale training krijgen de eindgebruikers een digitaal certificaat: men is bekwaam om met HiX te kunnen werken.

Careffect heeft op een prettige en professionele manier samengewerkt met de medewerkers van het SFVG en Chipsoft. Wij wensen het SFVG succes met de Go Live!

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet