Jeroen Gerrits

Een consultant aan het woord - Jeroen

Als consultant bij Careffect krijg je de mogelijkheid om binnen korte tijd veel verschillende opdrachten uit te voeren. In het afgelopen jaar heb ik in de keuken mogen kijken bij acht ziekenhuizen, met ieder een nieuw vraagstuk om aan te pakken.

Zelfonderzoek 2017 en ValueCare portaal

Dit jaar begon in mijn eerste ziekenhuis met de klus om een ValueCare portaal leeg te werken. Van meer dan 100,000 acties naar minder dan 10,000 acties in een paar maanden. Dat was zeker niet alleen “ramwerk”, maar vooral kritisch kijken naar de technische werking van de lijst, het nut voor de afdeling en de afweging tussen werkdruk en impact van correcties. Daarna werd ik gevraagd als projectleider bij het Zelfonderzoek, de jaarlijks terugkerende steekproeven op de verzonden declaraties naar de verzekeraars. Ik onderhield contact met de verzekeraars, ik hield ValueCare op de hoogte van correcties, controleerde de bijlage II en III en zorgde dat alle correcties correct waren afgehandeld en de steekproeven netjes klaarstonden voor de reviewdag.

Verbeteringen in het werkproces naar aanleiding van foutlijsten.

Vervolgens was er vanwege capaciteitstekort in een ander ziekenhuis vraag naar een medewerker om de HiX validatielijsten te corrigeren. Als laatste “line of defence” worden hier alle DBC’s gecheckt voordat ze kunnen worden gefactureerd. Trajecten zonder contactmoment, met een verkeerde operatieve verrichting of een niet ingevulde diagnosecode worden daar opgevangen. Dit is ook een goede plek om te zien waar de problemen ontstaan en wat er aan de bron (of in het systeem) zou moeten worden verbeterd om tot een beter gestroomlijnd proces te komen.

Vanuit dit validatiewerk kon ik daarna verder met het verwerken van de resultaten van enkele zelfonderzoek controles. Uit een verdere analyse van de gevonden fouten kwam al snel naar boven dat er diverse aanpassingen mogelijk waren. Deels was er bij de specialisten mogelijk een gebrek aan kennis omtrent de mogelijkheden van het systeem. Aan de andere zijde was er qua systeeminrichting ook nog het één en ander mogelijk om de administratie te versoepelen én te verbeteren. Onder meer de afspraakcodes, de verrichtingenregistratie en de diagnosethesaurus zijn tegen het licht gehouden, om de registratie beter te laten verlopen. De data induiken en daaruit praktische oplossingen kunnen halen is voor mij typisch consultancy.

Horizontaal Toezicht

In het kader van Horizontaal Toezicht (HT) was er daarnaast de ruimte om voor de verschillende specialismen zogenaamde “quick reference cards” te maken. Doel was om alle relevantie informatie vanuit het registratieproces van de DBC op één A4 duidelijk te maken. Zowel op algemeen niveau, als voor een specialisme specifiek deel (denk aan het correct vastleggen van een ATLS-traject bij heelkunde of orthopedie). Voor enkele afdelingen schreef ik ook de procesbeschrijvingen.

De komende maanden ben ik druk bezig met het verzamelen, beoordelen en bedenken van beheersmaatregelen voor gevonden risico’s in het kader van HT. Daarnaast houd ik me binnen Careffect bezig met een nieuw product: een HT Toolkit. We willen ziekenhuizen een pakket bieden van procesbeschrijvingen en risico’s met beheersmaatregelen. Dat pakket kan dan zelf worden aangepast naar de specifieke praktijk.

Een druk, maar zeker ook leerzaam jaar, waarbij ik met de HT Toolkit hoop ook in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan de vragen vanuit het werkveld. Want daar zitten we middenin, en daar komen de beste ideeën tot stand vanuit een frisse blik als consultant.

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet