Interim (Lijn)manager of Projectmanager: In welk hokje zit je?

Onlangs sprak ik met een klant over een gewenst profiel voor een opdracht. Het ging om een pittig traject waarbij verschillende afdelingen niet op één lijn kwamen t.b.v. de financiële registratie, inrichting van het EPD/ZIS en de noodzakelijke rapportages/management informatie. De organisatie worstelde al maanden met dit traject en er werd geen vooruitgang geboekt.

Voor een dergelijke opdracht zoek je het liefst naar een veelzijdig profiel: doel- en resultaatgericht, verbindend, mix van 'soft-skills' en 'hard-skills', ter zake inhoudelijk deskundig, communicatief sterk, et cetera.

Interim manager & Partner Ernst-Jan

 

 

Een projectmanager', aldus de klant. 'Het zou ook prima een interim (lijn)manager kunnen zijn', opperde ik. Aan het eind van het gesprek besloten wij het oneens te zijn met elkaar. Uiteindelijk waren alle partijen tevreden over de uitkomst, maar het onderwerp waarin wij van mening verschillende zette mij wel aan het denken. Ik neem u graag even mee in mijn gedachten.

 

Je kunt er tegenwoordig elke managementtheorie op naslaan: de moderne manager moet van alle markten thuis zijn. Een coach, dienend, een vitaal leider en 'forward thinker'. Maar vooral ook resultaatgericht zijn, doelen stellen, rapporteren op voortgang, en teams meenemen in de collectieve ambitie. En als klap op de vuurpijl graag ook Lean of Agile georiënteerd. Sterker nog, in recente artikelen wordt zelfs beschreven dat deze eigenschappen cruciaal zijn voor effectief leiderschap (management).

Het is mijn opvatting dat wat hierboven wordt beschreven een paradigmaverschuiving is in de heersende gedachte over de rol van (zorg)managers, afdelingshoofden en andere (lijn)managers in het algemeen. De manager van tegenwoordig moet in mijn ogen dus ook juist een projectmanager kunnen zijn, gericht op het behalen van resultaten en doelen door middel van kort-cyclische trajecten. Dat dit geen waarheid op papier is, blijkt in mijn dagelijkse werk als interim manager Acute Zorg (IC/CCU en SEH). De afwisseling tussen het sturen op de lange termijn doelen en sturen op kort-cyclische (bottom-up) verbetermaatregelen is dagelijkse praktijk. De ons bekende PDCA-cyclus wordt structureel gebruikt, mede om de teams aangehaakt te houden bij de noodzakelijke transities in de Acute Zorg.

Ok. Een interim (lijn)manager moet zich dus de skillset van een projectmanager eigen maken. Maar is dit andersom ook zo? Moet de hedendaagse projectmanager ook kunnen werken en denken als een lijnmanager?

Geen enkel project is nog op zichzelf staand, maar vormt vaak een integraal onderdeel van een reeks aan gewenste veranderingen. Projecten zijn daardoor op zichzelf ook vaak kleine transitietrajecten. Effecten van een project beperken zich zelden tot de afdeling waar het wordt uitgevoerd. De eigenaren van het probleem (vaak de 'senior users' of 'product owners') zijn in veel gevallen de leidinggevenden (managers) van de desbetreffende afdelingen. Zij zijn daarom ook vaak belast met de borging van de projectresultaten.

In de ogen van de klant waar ik mee sprak, zou de projectmanager veel meer een 'single track mind' moeten hebben, vooral heel resultaatgericht zijn en in veel mindere mate gevoelig voor het (binnen de organisatie) politieke spel en alle daarbij horende sentimenten. Ik kan me inderdaad voorstellen dat een project in een fase belandt waarbij een ‘hardliner' nog de enige oplossing lijkt. Maar in het geval dat een project heel sterk samenhangt met verschillende belangen en meerdere stakeholders, is het wel wenselijk dat een projectmanager in staat is over de schuttingen heen te kijken. Hoewel goed stakeholdermanagement zeker niet weg te denken is uit het managen van projecten, zien we dat lijnmanagers dit in de dagelijkse praktijk meer gewend zijn. Dit omdat het politieke spel in de organisatie dagelijks voelbaar is in de operatie en met name in het primaire proces.

Misschien moet de conclusie zijn dat we onze neiging een 'hokje' te creëren moeten onderdrukken en stellen we vast dat we, om te beginnen, een manager nodig hebben. Laten we goed kijken naar het gewenste profiel en gewenste competenties in relatie tot het doel/resultaat. Wellicht kunnen een projectmanager of (lijn)manager beiden, mogelijk via een andere route, zeer goed in staat zijn het maximale resultaat voor een organisatie te behalen.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Wil u meer weten wat Careffect voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van interim (project)management of zoekt u een sparringpartner voor uw management vraagstukken? We gaan graag met u in gesprek.

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet