Clémence Pasmans

Add-on geneesmiddelen 2017: Het aftellen is begonnen… Waar staan we nu?

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in aanloop naar de wetswijziging omtrent de declaratiestandaard van add-on geneesmiddelen per 1 januari 2017. Het einde van het jaar nadert en daarom is het belangrijk om stil te staan bij de voorbereidingen en de punten waar nog de nodige aandacht aan besteed moet worden.


Is het gelukt om alles op elkaar aan te laten sluiten, zowel technisch als procesmatig? Veel ziekenhuizen hebben het werkproces inmiddels in kaart gebracht. Het is duidelijk waar de grote veranderingen in deze processen zullen zitten. Heel goed! Wij merken dat veel ziekenhuizen de technische inrichting nog wel in kaart moeten brengen. De uitdaging is waar prioriteit aan gegeven dient te worden. Daarnaast is niet alles nog op te lossen of te verbeteren vóór 1 januari 2017, met name gezien de korte testperiode in december. Daarom zal er naar alle waarschijnlijkheid voor tijdelijke oplossingen (‘workarounds’) gekozen moeten worden.

Vanuit ZN wordt aangegeven dat vermoedelijk niet alle indicaties declarabel zullen worden, dit betekent dat niet alle off-label indicaties vergoed zullen worden. Ziekenhuizen zullen zelf beleid moeten maken over hoe dit vervolgens in te richten in het systeem. Twee voorbeelden van systeemaanpassingen zijn het afschermen van niet-declarabele indicaties of het toekennen van een bepaalde kleur aan niet-declarabele en declarabele indicaties. Tevens zou er bepaald moeten worden welke informatie de specialist moet hebben betreffende de bekostiging van de add-on geneesmiddelen.

Het berekenen en toekennen van spillage is en blijft een knelpunt voor veel ziekenhuizen. Het is dan ook belangrijk hierover te blijven communiceren met elkaar. Dit om zo de ‘best practice’ omtrent de aanpak hiervan te kunnen achterhalen. De huidige werkwijze is doorgaans het verdelen van de spillage over de patiënten. De voorkeur heeft het naar rato verdelen, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn.

De meeste ziekenhuizen geven aan dat het onmogelijk is om tijdig te declareren volgens de nieuwe regels. De aangekondigde coulanceregeling begin november over de indicatie op de declaratie geeft misschien wat lucht, echter zullen de dummy codes voor het indicatie-ID nog wel voor de facturatie in de systemen bijgelezen of handmatig ingevoerd moeten worden.

Careffect anticipeert op mogelijke knelpunten vóór en ná 1 januari 2017 en biedt hier ondersteuning in. Om te beginnen doen we dit door het nalopen van de systeeminrichting van voorschrijvers tot aan de declaratie. Wij helpen bij het stellen van prioriteiten en bieden ondersteuning bij het bedenken en uitvoeren van workarounds. Daarnaast kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren in de nazorgperiode waarbij onder andere fouten in registratie en opschoning van DBC’s zal moeten gaan plaatsvinden. Indien u de nieuwe regels niet of nog niet volledig geïmplementeerd heeft, staat Careffect evengoed voor u klaar. Voor meer informatie, neem contact met ons op via 088 600 1100 of info@careffect.nl.

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet