Careffect

Add-on geneesmiddelen 2017: ramp of kans?

Add-on geneesmiddelen registreren en declareren is een complex en lastig beheersbaar proces. Wij merken in onze dagelijkse praktijk dat:

  1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onduidelijk zijn
  2. Wet- en regelgeving onvoldoende vertaald is naar het registratie- en declaratieproces
  3. Het kennisniveau omtrent de wet- en regelgeving onvoldoende is
  4. Stuur- en management informatie ontoereikend is.

En dan komt de nieuwe wet- en regelgeving 2017 daar nu bovenop. Wordt het echt gemakkelijker en transparanter? En voor wie dan?

Het gaat om grote bedragen! Gemiddeld 8% van het ziekenhuisbudget. En dat kan oplopen tot 15%! Je wilt dus geen foute declaraties. Je wilt op tijd kunnen declareren. Je wilt zeker weten dat je volledig declareert: niet teveel en niet te weinig. Juist, tijdig en volledig. Ook in 2017.

Het is in elk geval duidelijk dat het implementeren van de nieuwe regels niet vanzelf gaat. En ruimte vinden in de toch al zo drukke agenda’s is moeilijk. Tel daarbij op dat in ziekenhuizen de besluitvorming doorgaans traag is en dat ook nog niet helemaal duidelijk is hoe het er allemaal uit moet gaan zien, dan zie je de voedingsbodem voor een stressvol project al weer voor je. Wat een ramp.


Verantwoordelijkheid

Het is verstandig om het als een project op te pakken. Dat zijn we allemaal met elkaar eens. Maar wie moet ‘het’ nu gaan doen? De ICT? De apotheek? De zorgadministratie? Het lijkt zo gemakkelijk om de verantwoordelijkheid op ‘de ander’ af te schuiven. In de praktijk blijkt dan vaak dat ‘de ander’ ook niet precies weet wat nodig is om aan de wet- en regelgeving te voldoen, wat verwacht wordt in zijn deel van het proces. En het ook druk heeft met andere zaken.

Het is van belang om het als gezamenlijke verantwoordelijkheid op te pakken: de medisch specialist, de (poliklinische en ziekenhuis) apotheek, de zorgadministratie, de zorginkoop en finance&control. Samen. Elke partij heeft een aandeel in het proces en voegt de bouwsteentjes toe waaruit uiteindelijk de declaratie ontstaat. Het is daarmee ook een kans: een kans om het proces in kaart te brengen, een proceseigenaar te benoemen en de taken en verantwoordelijkheden duidelijk vast te stellen. Een kans om helemaal in control te zijn op dit dossier. Ook in 2017!

Een kans waar Careffect u graag bij helpt.

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet