Bonneke van Ommen

Add-on geneesmiddelen: op weg naar 2017

Het is alweer juni. Voor velen is de eerste helft van 2016 voorbij gevlogen. Ziekenhuizen zijn druk met het zelfonderzoek of zijn bezig met het implementeren van nieuwe systemen. Ook op het gebied van de wijzigingen rondom de registratie van add-on geneesmiddelen is de afgelopen maanden al veel gebeurd:

  • Er is een speciale website ontwikkeld die informatie geeft omtrent de wijzigingen:
    www.add-on-2017.nl
  • De planning van de uitgifte van de indicatietabellen door het CIBG is bekend
  • De Z-index heeft de tabelstructuur voor de nieuwe add-on tabellen gepubliceerd
  • De nieuwe declaratiestandaard is gedefinieerd
  • Er vindt overleg plaats tussen ziekenhuizen en systeemhuizen over het implementeren van de nieuwe regels in de diverse systemen
  • Apotheken buigen zich over de nieuwe rekensystematiek. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de conversietabellen uit de Z-index

Allemaal stappen in de goede richting. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat veel partijen een rol spelen in het proces. De grote kunst wordt om alles op elkaar te laten aansluiten. En naast het technische vraagstuk, hoe zit het dan met het proces?

In de beschrijving van de Z-index tabellen is te zien dat er een groep ‘Overige indicaties’ is gedefinieerd. De huidige prestatietabel bevat vaak uitgebreid beschreven indicaties. Lange teksten in combinatie met het kunnen kiezen uit declarabele en niet-declarabele indicaties kan de keuze voor de optie ‘Overige indicaties’ erg verleidelijk maken. Hoe gaan we hier mee om? En als je als ziekenhuis beleid hebt om alleen declarabel voor te schrijven, kunnen de niet-declarabele codes dan wel afgeschermd worden in jouw voorschrijfsysteem? Procesvragen waarbij de systeeminrichting van groot belang is.

Een andere uitdaging blijft het berekenen en toekennen van de spillage. Een medicatiehistorie zonder spillage waarin precies te zien is hoeveel de patiënt toegediend heeft gekregen, dat is wat je wilt. De spillagetoekenning is uitsluitend voor declaratiedoeleinden. Daar zijn apotheeksystemen niet voor bedoeld. Dit blijft zowel in 2016 als in 2017 een lastig punt.

Het is goed om te zien dat steeds meer ziekenhuizen een actieve houding aannemen bij de inrichting van de ICT-omgeving. Om wijzigingen zo goed mogelijk te implementeren is het van belang om het huidige proces inzichtelijk te hebben. Careffect kan hierbij ondersteunen door middel van een Quick Scan. Daarbij brengen we samen met u het huidige proces in kaart en geven we aan waar de knelpunten voor 2017 zitten.

Met Careffect grip op het proces.

Naar het overzicht

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet