Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus

Diverse ziekenhuizen, waaronder de UMC’s, gebruiken CBV-codes voor het registreren van verrichtingen. Vanwege de veroudering van deze codes wordt momenteel de verrichtingenthesaurus (VT) ontwikkeld. De VT is een opgeschoonde en vernieuwde lijst met termen gebaseerd op de medische praktijk met als doel het faciliteren van eenmalige registratie voor meervoudig gebruik.

Careffect is ervaren in het uitvoeren van impactanalyses, ook op dit specifieke onderwerp. Graag vertellen wij u meer over de VT en maken we inzichtelijk wat de impact van de implementatie is. De impact is grotendeels afhankelijk van uw huidige situatie. Wij maken een impactanalyse, leiden zorgverleners op en bieden alle kennis en ondersteuning die nodig is bij implementatie van de verrichtingenthesaurus.

Neem contact op

'Verrichtingenthesaurus'

Onze medewerkers zijn intensief betrokken geweest bij de implementatie van de verrichtingenthesaurus. We helpen u graag mee bij dit project, met bijvoorbeeld:

- Een quickscan om de impact te bepalen op uw declaraties
- Een procesanalyse om te bekijken waar knelpunten zitten voor het gebruik van de thesaurus
- Een opleidingsprogramma om de verrichtingenthesaurus onder de aandacht te brengen
- De technische implementatie van de verrichtingenthesaurus in uw EPD.

Naar de casus

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht