Add-on geneesmiddelen

Add-on geneesmiddelen

De productie van add-on geneesmiddelen bedraagt in zowel perifere als academische ziekenhuizen een groot deel van de omzet. Dit percentage kan oplopen tot 8% van de omzet. Het registratie- en declaratieproces is dynamisch en wordt vaak als complex ervaren. Indien er geen juiste, tijdige en volledige registratie plaatsvindt kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Careffect is uw kennispartner voor de add-on bekostigingssystematiek en biedt ondersteuning bij het tot stand komen van rechtmatige declaraties en registraties. Wij ondersteunen ziekenhuizen met kennis en knowhow van het dynamische en complexe registratie- en declaratieproces.

Goed geregeld via Careffect, neem contact op met Marlot van 't Hof


Neem contact op

'Add-on geneesmiddelen'

Add-on geneesmiddelen worden in het ziekenhuis alleen onder indicatie verstrekt. Dit betekent dat er per geneesmiddel moet worden gecontroleerd of de patiënt in aanmerking komt voor de medicatie. Deze stringente eisen zijn niet bij iedereen bekend en hierdoor wordt er mogelijk foutief gedeclareerd.
Wij helpen u graag met het inrichten van het werkproces of het bewerkstelligen van een geautomatiseerde controle op de rechtmatigheid van verstrekking bij deze add-on geneesmiddelen.


Naar de casus

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht