Zorginformatiebouwstenen

Zorginformatiebouwstenen

Big data kan relevante managementinformatie opleveren. Dit geldt ook voor uw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), want zorgprofessionals registreren veel informatie in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Door het gebruik van zelfgemaakte triageformulieren of naslag in vrijetekstvelden is het genereren van data ingewikkeld of onmogelijk binnen de systemen van het ziekenhuis. Hierdoor worden specialisten vaak teleurgesteld bij data-uitvragen die relevante inzichten zouden kunnen verschaffen.

Careffect heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het dusdanig inrichten van het EPD en ZIS, dat informatie uniform geregistreerd en gedeeld kan worden. Zo helpen wij ziekenhuizen om zinvolle managementinformatie te genereren. Heeft u tijdens de inrichting van uw EPD/ZIS bijvoorbeeld rekening gehouden met zorginformatiebouwstenen (ZIB’s)? Wij ondersteunen opdrachtgevers bij procesinrichting, risicoanalyses en projectleiding.

Goed geïnformeerd via Careffect, neem contact op met ons

‘Het opleiden van een groot academisch ziekenhuis’

Eén van de doelen van het UMC Utrecht betreffende het nieuwe EPD, is dat alle medewerkers optimaal en veilig kunnen werken in het EPD door juist en tijdig informatie te kunnen registreren en te raadplegen. Kennis van het nieuwe EPD speelt hierin de hoofdrol. Careffect heeft in het UMCU bijgedragen aan het opleiden van behandelaren, verpleegkundigen, poli- en kliniekmedewerkers, raadplegers en onderzoekers.


Naar de casus

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht