Optimalisatie

Optimalisatie

Efficiënte en correcte zorgregistratie is alleen mogelijk in een goed ingericht elektronisch patiëntendossier (EPD) en ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). De aandacht van de zorgprofessional hoort primair te liggen bij de patiënt, in plaats van ‘veel klikken’ - zoals wij vaak horen - en de daarbij behorende registratiefouten.

Careffect probeert het systeem zo in te richten dat fouten maken vrijwel onmogelijk is. Wij laten het registratieproces beter aansluiten op het belangrijkste proces binnen een ziekenhuis: het zorgproces. Zo maken we het vergaren van zowel medische als financiële informatie zorgproof. Opdrachtgevers vragen ons voor het optimaliseren van het registratieproces, financieel applicatiebeheer (CS Agenda, CS Ambulant, CS Dossier, CS Episode, CS Factuur en CS Validatie), projectleiding en risicoanalyses.

Goed ingericht via Careffect, neem vrijblijvend contact op met ons

'Minder klikken beter registreren'

Voor het Antonius Ziekenhuis in Sneek hebben we het poliklinische en klinische verrichtingensjabloon en een zogenoemde voorkeurstabel ingericht. Om het poliklinische verrichtingensjabloon conform de wensen van de eindgebruikers te ontwikkelen, hebben we medisch specialisten expliciet bij de inrichting betrokken.

Naar de casus

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht