Blog

Horizontaal Toezicht (HT) in de MSZ moet zorgen voor administratieve lastenverlichting, meer wederzijds vertrouwen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar en rechtmatige zorguitgaven. Nu een handjevol ziekenhuizen daadwerkelijk ‘over is’ op HT, is het een mooi moment om de balans op te maken en te kijken of deze voordelen daadwerkelijk worden behaald of dat er valse hoop is gecreëerd die zorgt voor meer werk, frustratie en schijnvertrouwen.

Onlangs sprak ik met een klant over een gewenst profiel voor een opdracht. Het ging om een pittig traject waarbij verschillende afdelingen niet op één lijn kwamen t.b.v. de financiële registratie, inrichting van het EPD/ZIS en de noodzakelijke rapportages/management informatie. De organisatie worstelde al maanden met dit traject en er werd geen vooruitgang geboekt.

Voor een dergelijke opdracht zoek je het liefst naar een veelzijdig profiel: doel- en resultaatgericht, verbindend, mix van 'soft-skills' en 'hard-skills', ter zake inhoudelijk deskundig, communicatief sterk, et cetera.

Naast dienstverlening voor zorgadministratie, bedrijfsvoering en ZIS-EPD levert Careffect ook voor verschillende ziekenhuizen een DBC e-learning. We merken al jaren dat er vraag is naar een aantrekkelijke, verhelderende e-learning die zorgprofessionals helpt om de complexe DBC-systematiek te doorgronden.

Het afgelopen jaar werd dit product ondersteund door een drietal consultants. Jordi, Jeroen en Nena delen kort hun ervaringen met de e-learning.

Maandenlang voorwerk; de projectdagen zijn geweest, twee integrale testdagen zijn doorlopen, medewerkers worden opgeleid in het gebruik van het systeem, noodprocedures worden herzien, communicatie naar buiten wordt opgesteld en dan is het wachten op het Go-live moment.

Op 2 november is het zover. Dan wordt door de Isala klinieken het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) HiX, van leverancier ChipSoft in gebruik genomen. Afgelopen jaar hebben meerdere collega’s van Careffect bijgedragen aan de implementatie van het nieuwe EPD. Wij praten u graag bij over onze werkzaamheden.

Als consultant bij Careffect krijg je de mogelijkheid om binnen korte tijd veel verschillende opdrachten uit te voeren. In het afgelopen jaar heb ik in de keuken mogen kijken bij acht ziekenhuizen, met ieder een nieuw vraagstuk om aan te pakken.

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht