Blog

Het ziekenhuis waarbinnen je werkzaam bent is overgegaan op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier van ChipSoft HiX, waardoor efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk is gemaakt en de zorgprofessionals beschikken over de meest actuele informatie. De poliklinische apotheek module zorgt voor een verbreding van deze integratie binnen één HiX omgeving, waardoor een betere samenwerking en meer aandacht voor het primaire proces mogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden als: vermindering van dubbele registratie lasten, direct inzage in benodigde uitslagen en één gedeeld medicatieoverzicht zorgen hiervoor. Ondanks de vele voordelen, betekent een overgang naar de poliklinische apotheek module ook dat je één van de eersten bent die deze module in gebruik neemt. Als pionier in het veld vergt de implementatie hierdoor extra aandacht op technisch, functioneel en organisatorisch gebied. In deze blog beschrijf ik drie tips die belangrijk zijn voor een succesvolle implementatie van de poliklinische apotheek module.

Vrijdag 18 mei was het D-Day; het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie opende haar deuren.

Het Prinses Máxima Centrum (PMC) is een initiatief om alle kinderoncologische zorg van Nederland te bundelen in één nationaal centrum. Dit ziekenhuis is centraal gevestigd nabij het UMC Utrecht (UMCU) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Door zorg, onderzoek en onderwijs op één locatie te vestigen wordt kennisdeling binnen dit vakgebied vergroot en verbeteren de overlevingskansen van de kinderen.

De RZ19a is gepubliceerd!

Deze release bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2019. Ook dit jaar heeft Careffect voor u een overzicht gemaakt van de wijzigingen per specialisme.
U kunt de documenten downloaden via het onderstaande aanvraagformulier

Documenten aanvragen

Het implementeren van een nieuw ZIS-EPD kan door een zorgorganisatie als een orkaan worden ervaren. De werkdruk is hoog, medewerkers worden vaak vrij gepland om bij te kunnen dragen aan het nieuwe ZIS-EPD. Op de dag dat het ZIS-EPD live gaat – ook wel bekend als de “Go Live” – is het even wennen hoe het nieuwe systeem werkt.

DBC-registratie op de SEH in Chipsoft HiX betekent voor veel ziekenhuizen een uitdaging. Voor je het weet zit je na een lastige casus opgescheept met een wirwar aan DBC’s en zwevende verrichtingen. Chipsoft HiX biedt oplossingen in de vorm van dummy DBC’s en ondersteunende Q-trajecten, maar dat vraagt wel om een slimme inrichting en een gestroomlijnd werkproces. Hoe dan? In deze blog vijf life hacks om registratie op de SEH in HiX makkelijker te maken.