GGZ Zelfonderzoek

GGZ Zelfonderzoek

De GGZ markt staat voor grote veranderingen en steeds strengere regels rondom de registratie en declaratie van zorg. Een terugkerend component binnen de GGZ markt is het Zelfonderzoek. Het Zelfonderzoek is een intensief traject wat naast de focus op de huidige declaratiestromen uw aandacht vraagt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel vraagt van de beschikbare capaciteit binnen uw organisatie. Careffect kan u helpen bij het Zelfonderzoek.

Door het Zelfonderzoek profiteert uw organisatie van een aantal voordelen:

  • Controle wordt uitgevoerd voor meerdere zorgverzekeraars tegelijk. Communicatie met één representerend zorgverzekeraar is voldoende.
  • Uitkomsten van het Zelfonderzoek leveren een bijdrage aan een goedkeurende verklaring voor uit de Zvw bekostigde zorg voor de jaarrekening van 2015.
  • Risico's rondom rechtmatige en privaat juiste declaraties worden eerder in kaart gebracht, wat u helpt bij de inrichting van uw huidige bedrijfsvoering.
  • Careffect is expert op het  gebied van Zelfonderzoek. Actuele kennis van regelgeving en zorgprocessen is dé basis van onze dienstverlening. Wij kunnen flexibel inspelen op de specifieke behoefte  van uw organisatie. U kunt zelf beslissen in welke fase(s) Careffect u ondersteuning kan bieden.

 Neem vrijblijvend contact op met Anouk Albers via 088 – 6001100 | info@careffect.nl. Careffect maakt graag kennis met u.

GGZ Zelfonderzoek

Ondersteunen bij het opleveren van de datasets, de implementatie van de functioneel ontwerpen en het bepalen van homogene groepen.

Ondersteunen bij snelle maar zorgvuldige controles en een efficiënte en doeltreffende analyse van de data-analyses.
Hulp bij het vertalen van analyses naar micro-correcties. Resultaten van de analyse worden geclassificeerd als rechtmatig, onrechtmatig of onzeker. Careffect helpt om 'onzekere' declaraties te beoordelen en waar mogelijk om te zetten naar rechtmatige declaraties.

Hulp bij het vertalen van de uitkomsten naar risico's en adviezen omtrent huidige registratie-processen. Data uit 2015 toetsen en voorzien van een management beoordeling t.b.v. de jaarrekening 2015.

Contactgegevens

088 600 1100
info@careffect.nl
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht