Zorginnovatie

Zorginnovatie

Bestuurders binnen ziekenhuizen worden steeds vaker geacht diverse programma’s en projecten te managen. Vanwege de wijzigende wet- en regelgeving of de noodzaak te innoveren zijn zorginstellingen constant in beweging. Idealiter worden bruggen gebouwd tussen de verschillende onderdelen die zijn weergegeven in de infographic hieronder. Kan uw instelling zelfstandig innoveren? Wie vervult deze centrale rol in uw organisatie en zijn zij voldoende toegerust en bevoegd?

Careffect ondersteunt bestuurders wanneer interne mankracht ontbreekt om projecten te leiden, maar kan u daarnaast helpen uw organisatie zo in te richten dat innoveren mogelijk is. Wilt u eens sparren met één van onze consultants over deze centrale adviesrol? Vaak kunnen kleine wijzigingen in de organisatiestructuur al helpen om veranderingen blijvend en succesvol door te voeren.

Goed geadviseerd via Careffect, neem contact met  ons op

'Minder klikken beter registreren'

Voor het Antonius Ziekenhuis in Sneek hebben we het poliklinische en klinische verrichtingensjabloon en een zogenoemde voorkeurstabel ingericht. Om het poliklinische verrichtingensjabloon conform de wensen van de eindgebruikers te ontwikkelen, hebben we medisch specialisten expliciet bij de inrichting betrokken.


Naar de casus

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht