Informatiemanagement

Informatiemanagement

De data in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) groeit dagelijks en het onttrekken van nuttige informatie hieruit wordt steeds lastiger.

Zorgprofessionals registreren gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Door het gebruik van zelfgemaakte triageformulieren of naslag in vrijetekstvelden is het genereren van informatie uit data ingewikkeld of onmogelijk. Zo worden specialisten regelmatig teleurgesteld bij data-uitvragen die relevante inzichten zouden kunnen verschaffen.

Careffect heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het dusdanig inrichten van het EPD en ZIS, dat informatie uniform geregistreerd en gedeeld kan worden. Zo helpen wij ziekenhuizen om zinvolle managementinformatie te genereren. Heeft u tijdens de inrichting van uw EPD/ZIS rekening gehouden met managementinformatie of het gebruik van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) om gegevens te delen met andere zorgprofessionals? Wij ondersteunen met procesinrichting, risicoanalyses en projectleiding.

Goed geïnformeerd via Careffect, neem contact op met ons

Verbeterde samenwerking door procesvisualisatie

Voor één van onze opdrachtgevers hebben we de (financiële) gegevensstromen van het Klein Chemisch Laboratorium (KCL) onderzocht en uitgetekend. Dit resulteerde in verbeterde samenwerking, efficiënt doorvoeren van procesverbeteringen en de mogelijkheid tot sturen op productiegegevens door het maken van een productie dashboard.


Meer informatie?

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht