Hoe stuur ik met managementinformatie in de zorg?

Wij borgen het gebruik van informatie ten behoeve van de besluitvorming op het niveau van de eindgebruiker

Wij leveren consultants en projectleiders die helpen managementinformatie ten behoeve van bedrijfsvoering te optimaliseren en eenduidig te interpreteren. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het juiste gebruik van en het sturen met de managementinformatie. Daar waar nodig ontwikkelen we plannen om de informatiestromen anders in te richten en zo beter te voldoen aan de steeds veranderende behoeftes van de eindgebruikers, denk hierbij aan artsen en managers.

Van data naar managementinformatie naar beleid

In de zorg hebben we ontzettend veel data tot onze beschikking. Binnen een instelling zijn er vaak talloze excelsheets, dashboards en andere systemen met als doel grip krijgen op de bedrijfsvoering. De vragen zijn echter wat we met die data willen en kunnen doen. De data kan door verschillende gebruikers anders geïnterpreteerd worden wat zorgt voor discussies over de verschillen zelf. Ons inziens moet de discussie juist gaan over de te nemen acties en besluiten. Onze doelstelling is dan ook organisaties te helpen om ‘van data naar managementinformatie naar beleid’ te komen.

Herkent u deze situatie en bent u op zoek naar eenduidigheid en structuur?

Wij kunnen u helpen bij het aanbrengen van structuur in de managementinformatie. Tevens brengen wij de hoeveelheid informatie terug naar het strikt noodzakelijke. Denk bijvoorbeeld aan projecten rondom ‘Horizontaal Toezicht’ en ‘De juiste zorg op de juiste plaats’, maar ook aan capaciteits- en resource vraagstukken.

Onze consultants:

Onze dienst: het optimaliseren van managementinformatie

Het aansluiten van KPI’s op organisatie- of afdelingsdoelen en het monitoren daarvan. Dit doen wij door:

Gratis testcasus

Door middel van een gratis workshop in de vorm van een testcasus helpen wij om de informatiebehoefte van de eindgebruikers in kaart te brengen en adviseren wij  over vervolgstappen.

Neem voor een oriënterend gesprek contact op met:

Elisa Timmer-Voets
T: 06 12 20 31 03 - elisa.timmer@careffect.nl - www.linkedin.com/in/elisa-voets

Neem contact op

© 2020 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet