Informatiemanagement

De data in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) groeit dagelijks en het onttrekken van nuttige informatie hieruit wordt steeds lastiger.

Zorgprofessionals registreren gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Door het gebruik van zelfgemaakte triageformulieren of naslag in vrijetekstvelden is het genereren van informatie uit data ingewikkeld of onmogelijk. Zo worden specialisten regelmatig teleurgesteld bij data-uitvragen die relevante inzichten zouden kunnen verschaffen.

Careffect heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het dusdanig inrichten van het EPD en ZIS, dat informatie uniform geregistreerd en gedeeld kan worden. Zo helpen wij ziekenhuizen om zinvolle managementinformatie te genereren. Heeft u tijdens de inrichting van uw EPD/ZIS rekening gehouden met managementinformatie of het gebruik van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) om gegevens te delen met andere zorgprofessionals? Wij ondersteunen met procesinrichting, risicoanalyses en projectleiding.

Goed geïnformeerd via Careffect, neem contact op met ons.

Neem contact op

 
© 2019 Careffect. Alle rechten voorbehouden. Website door De Geus Internet