Nieuws

Zelfonderzoek cGGZ

Het begin van een nieuw jaar. Veel zorginstellingen hebben net een bewogen jaar, of zelfs jaren, achter de rug en de nieuwe uitdagingen staan alweer voor de deur. Zelfonderzoeken over verschillende jaren volgen zich in rap tempo op. Het Zelfonderzoek cGGZ 2015 staat gepland voor deze periode. Soms zo snel dat er weinig tijd overblijft om de gevonden pijnpunten om te zetten in verbeteracties. En dat is een gemiste kans, want met de juiste mensen zijn, met relatief kleine inspanningen, grote verbeteringen te bewerkstelligen.

Onze DBC e-learning is een interactieve tool om de gecompliceerde wet- en regelgeving rondom de DBC-systematiek helder te krijgen en eigen te maken. Door middel van uitleg, die gekoppeld is aan praktijkvoorbeelden, wordt de theorie sprekender gemaakt. Op elke pagina van een module zijn verschillende interactieve mogelijkheden om de theorie stapsgewijs door te nemen of om voor extra duidelijkheid te zorgen. Graag nemen wij u mee door onze e-learning.

Add-on geneesmiddelen 2017

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in aanloop naar de wetswijziging omtrent de declaratiestandaard van add-on geneesmiddelen per 1 januari 2017. Het einde van het jaar nadert en daarom is het belangrijk om stil te staan bij de voorbereidingen en de punten waar nog de nodige aandacht aan besteed moet worden. 

RZ17b wijzigingen per specialisme

De RZ17b is gepubliceerd! Dit release document bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. De RZ17b documenten zijn een uitbreiding op de eerder gepubliceerde RZ17a. Wat verandert er voor u? Hier vindt u alle wijzigingen in de regelgeving in een handig overzicht.

De invoering van een nieuw ZIS/EPD is een complex project. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie. Deze richten zich voornamelijk op het organisatorische aspect: samenwerking, leiderschap, communicatie en betrokkenheid. Toch zijn juist dít de punten, die wij niet altijd terug zien in de praktijk.

Contactgegevens

088 600 1100
info@careffect.nl
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht